Bargobihttá 98-100

Čujuha ohppiidgirjji siidui 96

Čuđit ja baján

98

 1. Baján čeargu.
 2. Čuđit čergot: - Don leat almmi gonagas ja mii fas eatnama!
 3. Álddagas časká.
 4. Eanan luoddana.
 5. Čuđit gahččet eatnama vuollái.
 6. De sii oidne gii lea almmi ja eatnama gonagas.

Árvádus

99

 1. don
 2. arvi
 3. Boađe!
 4. ihttin.
 5. Buorre
 6. Ándagassii
 7. hoahppu
 8. astoáigi
 9. biila
 10. ullobáidi
 11. telefovdna

Sátni lea: dađibahábut


Čále muitalusa

100

Eksempel

Nieida lea muhtun boazosápmelačča biigán duoddaris.

Boazosápmelaš sihtá biiggá johtit rastá eanu bohccuiguin. Biigá ribaha olu bohccuid duššat etnui. Jiekŋa doddjui. Boazosápmelaš bidjá biiggá fárpalii ja bálkesta su goržái. Nieida golgá fárpaliin mearragáddái. Doppe gávdná guollebivdi su. Soai náitaleaba. Nieida váldá isida mielde, ja soai vuolgiba geahččat báikki gos boazosápmelaš bijai su fárpalii.

Boazosápmelaš liiko go nieida lea eallime. Son átnu ándagassii nieiddas. Nieida lohká: «Mun attán dutnje ándagassii, muhto dán báikki fertet gohčodit Nieidagoržin.» Nu lea vel odnenai dien báikki namma muitun dan nieidda birra guhte jođii fárpaliin mearragáddái ja náitalii dohko.