Bargobihttá 1

Čujuha ohppiidgirjji siidduide 

9-13

Sámegiella

1 a)

Sámegiela hállet Ruoššas, Norggas, Suomas ja Ruoŧas.

Samisk har ti (10) språkgrupper.

Sámegielas leat logi (10) giellajoavkku.

Nordsamisk er den største språkgruppen.

Davvisámegiella lea stuorámus giellajoavku.


Diftong er en vokallyd som består av to vokaler. Diftong er i begynnelsen av og inni et ord.

Samisk har fire diftonger.

Samiske ord jeg kjenner til: (Her nevnes noen samiske ord du kjenner til, hvis du gjør det. Hvis ikke så skriv gjerne det noen andre i klassen har funnet)

1 á)

Norggas, Suomas, Ruoŧas, Ruoššas.