Bargobihttá 24-29

Čujuha ohppiidgirjji siidui 40

Logut

24

– muntlig øvelse sammen med de andre i klassen

Dere lager egen fasit til denne oppgaven.

25

Bier`Biehtár lea guhttanuppelohkái jagi boaris.

Alissa lea gávccinuppelohkái jagi boaris.

Mun lean ........................... jagi boaris.

Hanne lea gávcci jagi boaris.

Áilu lea gávcci jagi boaris.

Nina lea gávcci jagi boaris.

26

Biera, Sámediggi

Máret, joatkkaskuvla

Bier`Biehtár, joatkkaskuvla

Alissa, biigá

Áilu, Sámi Grand Prix

Kari, ruovttudikšu

Ina Marita, mánáidgárdi

Benedicte, joatkkaskuvla


27

Her skal du skrive om de ungdommene du har blitt kjent med i boken:

Bier´Biehtár, Benedicte og Alissa. Så skriver du litt om deg selv: navn, alder, om du er jente eller gutt, hvor du kommer ifra, hvor du bor, hva du gjør.

28

Gos don leat eret?

Gos Lujávri lea?

Man boaris don leat?

Gos don orut?

Maid don barggat?

29

Bier`Biehtár: Bures!

Bier`Biehtár: Man olu diibmu lea?

Bier`Biehtár: Galle áiggi mii álgit?