Bargobihttá 54-55

Čujuha ohppiidgirji sidduide 49-51

Mánut

54

Muntlig øvelse sammen med andre elever.

Bruk ordlisten og det du har lært. Spør læreren om hjelp.


55

Muntlig øvelse sammen med andre elever.

Bruk nettressursen og det du har lært. Spør læreren om hjelp.

Velg noe som passer for de forskjellige månedene.

Eksempel: i hvilken måned er bjørnen ute av hiet?

Den måneden kan jo symbolisere din kalender.

I hvilken måned kommer svanen nordover?

I hvilken måned blir reinkalvene født?

I hvilken måned starter sommerferien?

Skriv gjerne egne dikt som dere leser for hverandre!