Interaktiiva hárjehusat

Språkoppgaver

se

Oppgaver for begynneropplæringen er å lære ord, setninger og tekstforståelse.