Lesing

se

Lydfiler og tilleggstekster til boka

Diktet Riddui på s. 55 i boka. Les og lytt.

Diktet Gollerássi kan høre til for eksempel sommer- eller vårtemaet. Lytt og les.

Horoskohpa-teksten inneholder stjernetegn på både samisk og norsk. Den kan være til inspirasjon om temaet stjernehimmel eller lykke og hell.

I Bargogirji 1 s. 60–61 kan man eksempelvis lese “Kåven dálkkui mánnábuohcci” som er en fortelling om den kjente noaiden Johan Kåven som levde i 1835–1918. Fortellingen kan man lese når man jobber med kapittel 26.

Du kan lese mer om Kåven her:

http://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Kaaven