Joik

se

Joik er samenes folkemusikk. Ordene i joiken er en del av muntlig, samisk litteratur.

I boka omhandles joiken i kapittel 22 s. 72. Oppgavene 84–88 i arbeidsboka omhandler joik.

Bede Mikku

Beassášmárkaniid luohti:

http://www.youtube.com/watch?v=FDqDJFSrL5A