Samiske klær

se

Kjenner du igjen de samiske koftene?

Hvilket kofte hører til området der du kommer fra?

Lær å kjenne samiske kofter.

Lær ord som hører til koftebruken. Lær også om skikkene og tradisjonene som angår de samiske klærne. Hvordan skal man bruke kofta.

Kofter og samiske klær er et omfattende tema, og den kan man stadig vende tilbake til i språkopplæringen.

I boka omhandles kofta i kapittel 21 på s. 70–71, mens den omhandles i oppgave 83 i arbeidsboka (s. 45–46).

Gákti:

http://se.wikipedia.org/wiki/Gákti
http://www.samiduodji.com/