se

Velkommen til nettsiden Boađe!

dreamstimeextrasmall 29906074Boađe!-web er for deg som har samisk som andrespråk i videregående skole eller på ungdomstrinnet.

Boađe!-læremiddelet handler om både språk og kultur. Gjennom tekster og oppgaver blir man kjent med den samiske kulturen samtidig som man lærer språket.

Boađe 1 er for deg som jobber med den første boka og er på begynnerstadiet.

Boađe 2 er for deg som jobber med den andre boka. Du kan allerede noe samiske og har oppnådd målene for 2. nivå i læreplanen.

Oktasaš er for alle, og er det grunnleggende stoff om læring og repetisjon.

Oahppoplána er for deg slik at du kan sjekke din egen læring.

Oahpaheaddjái er til hjelp og inspirasjon for læreren.