Oktasaš

se

For repetisjon og påminnelse inneholder den noen grunnleggende stoff om samisk.

Lytt, les og lær!